• Giới thiệu về khoa
Giới thiệu về khoa

Giáo viên khoa

1. Lịch sử hình thành:    

Tên đơn vị: Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ

Địa điểm trụ sở chính: Số 22 đường Cách Mạng tháng Tám, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Quá trình thành lập: Tiền thân của Khoa Cơ bản – Luật Nghiệp vụ là Tổ Bộ môn chung được thành lập theo Quyết định số 525/QĐ-GD&ĐT ngày 12/09/2003 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu. Sau khi Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, Khoa được đổi thành khoa Khoa học cơ bản sản theo Quyết định số 56/QĐ-CĐKTKT ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, đến đến ngày 01 tháng 03 năm 2018 đổi tên thành khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ theo quyết định số 32/QĐ-CĐKTKT.

 2. Chức năng:

          Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ là đơn vị quản lý các môn cơ bản và chuyên môn trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng tổ chức các hoạt động chuyên môn, giảng dạy; nghiên cứu phát triển các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực tin học và pháp luật; quản lý giáo viên các môn học cơ bản và các giáo viên chuyên môn trên.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Nhiệm vụ chung

           Nhiệm vụ chủ yếu của Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ là quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên thuộc các môn chung và các ngành thuộc lĩnh vực tin học, pháp luật và văn thư hành chính, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp ngành tin học, pháp luật hành chính kịp thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước thuộc các ngành, kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trên.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

          + Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các Bộ môn thuộc Khoa;

          + Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên – học sinh thuộc Khoa phụ trách;

          + Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy, học tập.

          + Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

 4. Chuyên ngành đào tạo:

            Hiện tại, khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ đào tạo các ngành nghề đào tạo như sau: Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính, Pháp luật, Văn thư hành chính với các trình độ sơ cấp và trung cấp.

           Khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ gồm 5 tổ bộ môn:

           + Tổ bộ môn Tin học

           + Tổ bộ môn Pháp luật - Hành chính

           + Tổ Ngoại ngữ

           + Tổ Chính trị

           + Tổ GDTC và QPAN

5. Nhân sự:

            Hiện nay khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ có 1 phó trưởng khoa, 12 giáo viên. Trong đó có 8 thạc sĩ chiếm tỉ lệ 61,5%, 5 giáo viên trình độ đại học chiếm tỉ lệ 38,5%.

           Tập thể giáo viên khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ phấn đấu vững bước cùng trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thực hiện sứ mạng đào tạo sơ cấp, trung cấp phát triển năng lực toàn diện cho người học cả về chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng sống thích ứng với thị trường lao động và nhu cầu xã hội. Tập thể cán bộ giáo viên Khoa luôn phấn đấu đoàn kết thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Nhà trường; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao. Trong công tác giảng dạy, tập thể giáo viên luôn chú trọng “Rèn đức luyện nghề, tận tụy vì học sinh”, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện giảng dạy sát với điều kiện thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Kết quả sau khi ra trường học sinh, sinh viên của Khoa có việc làm ổn định, thu nhập khá tốt; một số em tiếp tục học liên thông lên đại học.

           Hằng năm giáo viên khoa Cơ bản Luật nghiệp vụ đều đạt được thành tích trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên giỏi nghề do Nhà trường tổ chức. Thực hiện dạy học theo phương thức đào tạo modul, đồng thời tập trung biên soạn giáo trình, bài giảng, giáo án và dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện. Công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên cũng được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực thực hiện nghề nghiệp, phù hợp với trình độ người học. Hằng năm Khoa CBLNV đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khoa Cơ bản – Luật nghiệp vụ phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng trường ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.