KHOA CƠ BẢN - LUẬT VÀ NGHIỆP VỤ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU.

Địa chỉ: Số 10, đường Tôn Đức Thắng, khóm 10, phường 1, Tp. Bạc Liêu

Số điện thoại: (02913) 822 589 - (02913) 825 619.Fax: (02913) 822 589